+40 743 032 658 office@aramar.ro
Str. Petre Ispirescu,nr 46, Pitești, Argeș

Selectare deșeuri

Problema cu care se confruntă centrele de reciclare și colectare a deșeurilor este reprezentată de faptul că pentru a gestiona aceste deșeuri sunt cheltuite foarte multe resurse atât financiare cât și umane. Tocmai de aceea, pentru a se conveni împreună cu cetățenii sau firmele, la o soluție care să rezolve problema gestionării deșeurilor, reducerea ineficienței procesului de reciclare constă în colectarea selectivă. Această practică introduce ideea că sortarea trebuie să fie realizată chiar de către cetățeni. Astfel, odată ce tonele de deșeuri ajung la centrele de colectare, acestea sunt deja separate pentru a ușura o asemenea de etapa atât de costisitoare în timp și în efort precum este reciclarea.

În cazul României, problema deșeurilor poate fi înțeleasă prin intermediul datelor furnizate de EUROSTAT. în ciuda faptului că datele actuale regăsite pe platformă ilustrează situația de acum trei ani, problema pe care acele cifre o evidențiază există chiar și în 2019.

Ce rol are colectarea selectivă a deșeurilor?

Prin procesul de colectare a deșeurilor înțelegem atât sortarea, repartizarea pe materiile prime ce pot fi valorificate sau reutilizate, cât și depozitarea și transportul către centrele de tratare. Astfel, acest pas ce contribuie semnificativ la ușurarea gestionării deșeurilor prin eficientizarea procedurilor de valorificare, reciclare sau eliminare.

În ceea ce privește acest domeniu larg de gestionare a deșeurilor, colectarea reprezintă un pas care modifică semnificativ felul în care este abordată ierarhizarea deșeurilor, astfel, ne putem imagina acest lucru în felul următor:

În cadrul celor două figuri putem vedea întreg contextul în care colectarea selectivă funcționează și care sunt efectele acesteia asupra felului în care sunt gestionate deșeurile. Astfel, relația dintre cele două figuri și colectarea selectivă poate fi explicată în felul următor:

    • Acțiunile de prevenire a producerii de deșeuri au cea mai mare prioritate dintre toți pașii care implică întreg procesul de gestionare al deșeurilor, dar acest pas este manifestat în cea mai mică măsură
    • Reutilizarea implică o perspectivă similară, dar care spre deosebire de prevenire, vizează deșeurile deja generate și reîntrebuințarea acestora în alte scopuri.
    • Prin reciclare putem vedea acea „aurita cale de mijloc” unde indiferent spre ce strategie se va opta, această etapă va fi mereu un obiectiv ce trebuie să existe ca alternativă la obiectivele anterioare
    • Valorificarea, apare ca răspuns în momentul în care reciclarea nu este posibilă, cu toate acestea, recuperarea unor substanțe sau materiale benefice, precum și folosirea deșeurilor drept combustibil sau sursă de energie poate aduce un beneficiu și un plus de valoare
  • Eliminarea este un opțiunea cea mai indezirabilă, deoarece promovarea acestei soluții contribuie la problema pe care România o are cu privire la gropile de gunoi

Se poate observa faptul că în figura 1, cu toate că Prevenirea are cea mai mare utilitate, acțiunile care au în vedere această etapă sunt cele mai puține, iar cele de eliminare cele mai întâlnite. Ceea ce colectarea selectivă implică însă, este răsturnarea acelor ponderi fără a schimba gradul de prioritate, astfel, ideal ar fi ca prin colectarea selectivă, procesul de eliminare să fie unul minim, iar orice implică valorificare și reutilizare să devină practici cât mai comune.

Tipuri de coșuri de gunoi pentru colectatul selectiv al deșeurilor

Pentru a oferi o alternativă cât mai viabilă la obiceiurile pe care le aveam deja pentru colectarea deșeurilor, conform noilor prevederi aflate deja în vigoare, atât coșurile de gunoi cât și tomberoanele pot îndeplini cerințele colectării selective. Prin urmare, avem următoarele categorii de recipiente, ce sunt clasificate în funcție de capacitate.

Coșuri de gunoi pentru colectare selectivă: în cadrul acestei game intră toate modelele ce sunt destinate utilizării în birouri sau în spații mici cu trafic redus de persoane, astfel cele mai comune dimensiuni și capacități pe care le vei putea găsi sunt următoarele: