+40 743 032 658 office@aramar.ro
Str. Petre Ispirescu,nr 46, Pitești, Argeș

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice fiecărora.


În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe Legea 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).

Tipuri de Deșeuri

După proveniență, pot fi deosebite următoarele tipuri de deșeuri:

A. Deșeuri municipale și asimilabile, care sunt deșeuri generate în mediul urban și rural. Ele sunt grupate în:

 • A1 - Deșeuri menajere, provenite din activitatea casnică, magazine, hoteluri, restaurante, instituții publice.
 • A2 - Deșeuri stradale, specifice fluxurilor stradale (hârtii, mase plastice, frunze, praf).
 • A3 - Deșeuri din construcții și demolări, provenite din activitatea de construcții și modernizarea și întreținerea străzilor.
 • A4 - Nămol orășenesc, rezultat din stațiile de tratare a apelor uzate și menajere.

B. Deșeuri sanitare, provenite din spitale, dispensare și cabinete medicale.

C. Deșeuri de producție, rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole.

 • C1 Deșeuri industriale stocabile, pe care normele europene le clasifică în:
  • Clasa 1 Deșeuri industriale periculoase, dar netoxice, de exemplu azbest.
  • Clasa 2 Deșeuri industriale nepericuloase și netoxice.
  • Clasa 3 Deșeuri inerte, de exemplu cele provenite din construcții.
  • Clasa 4 Deșeuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive.
  • Clasa 5 Deșeuri industriale produse în cantități foarte mari, de exemplu cenușile produse de termocentralele care funcționează pe cărbune.
 • C2 Deșeuri agro-zootehnice, provenite din agricultură și, în special, din zootehnie.
 • C3 Deșeuri speciale, categorie în care intră explozibilii și substanțele radioactive.
plastic-water-bottles-pollution-ocean_104033-10-m
Protejează NATURA!
Dacă alții nu o fac, fă-o tu, Adună deșeurile!
Fii responsabil, SELECTEAZĂ!